Over lectoraat Data Intelligence

Het lectoraat Data Intelligence bestaat uit nieuwsgierige docent-onderzoekers van Zuyd Hogeschool. Ze onderzoeken de nieuwste inzichten rondom Data Intelligence in het algemeen en toegepaste kunstmatige intelligentie (AI) in het bijzonder.

Het lectoraat Data Intelligence werkt volgens de onderzoeksmethodiek van Hevner: Design Science Research en focust op drie onderzoeksgebieden: AI in de zorg, AI in de industrie en Verantwoorde AI. Volg actuele ontwikkelingen op LinkedIn en bekijk nieuwe video’s op YouTube.

Wat doet het lectoraat?

Het lectoraat Data Intelligence is een onderzoeksinstituut dat bestaat uit nieuwsgierige docent-onderzoekers uit het domein Techniek van Zuyd Hogeschool. Zij onderzoeken de ontwikkelingen in de wereld van data intelligence in het algemeen en toegepaste kunstmatige intelligentie in het bijzonder. Door het ontwikkelen van maatschappelijk en regionaal relevante innovaties versterkt het lectoraat de innovatiekracht van de (EU)regio. Ook het delen van kennis op het gebied van toegepaste kunstmatige intelligentie draagt daaraan bij.

Wat wil het lectoraat bereiken?

Het lectoraat wil bereiken dat organisaties aan de slag kunnen met AI. Hiervoor is (digitaal) vindbare, toegankelijke en bruikbare data nodig. Veel organisaties hebben hun datahuishouding onvoldoende op orde om AI zinvol in te zetten. Daarbij volgen de ontwikkelingen op AI-gebied elkaar in hoog tempo op. Bestaande technieken verbeteren en er komen nieuwe technieken bij. Het lectoraat wil organisaties helpen bij het selecteren van de juiste AI-aanpak in een bepaalde situatie.

En op langere termijn?

Op wat langere termijn speelt een andere uitdaging op het gebied van AI een rol. Dit wordt aangeduid als het controleprobleem (problem of control). Hoe kan de mens de steeds slimmere (en complexere) AI-systemen onder controle houden? Hoe zorgen we dat we die AI’s blijven begrijpen en doen wat wij willen? Het lectoraat deelt huidige kennis en inzichten met de professionals van morgen (studenten) en informeert betrokkenen in de regio over kansen en risico’s op het gebied van AI.

Met wie werkt het lectoraat samen?

Voor alle werkzaamheden van het lectoraat geldt dat altijd drie partijen betrokken zijn:

  • studenten (voornamelijk maar niet uitsluitend van Zuyd Hogeschool)
  • (EU)regionale organisaties die betrokken zijn bij ons onderwijs of onderzoek
  • docent-onderzoekers uit het lectoraat zelf.

Het team van Data Intelligence

Roger Bemelmans

dr. ing. Roger Bemelmans

lector Applied AI

prof. dr. ir. Stan van Hoesel

hoogleraar Operations Research

drs. Jan Beumers

onderzoeker | wiskundige

Guy Dols

onderzoeker | developer

Jos Widdershoven

communicatie en media

ing. Eddy van den Aker

onderzoeker | developer

ing. Roel Bindels MSc

onderzoeker

Shannen Dolls

onderzoeker

drs. ing. Marc Bertrand

onderzoeker | process intelligence

drs. Marcel Schmitz

senior onderzoeker | AI in onderwijs

dr. Jeroen Baijens

senior onderzoeker circular supply chain

ing. Ruud Bongers MSc

onderzoeker | business innovator

ir. Vincent van der Meer

PhD kandidaat digital forensics

Chris Houben

onderzoeker

Jan Baljan

onderzoeker | developer

dr. Maarten Vaessen

senior onderzoeker | AI in zorg

dr. Sowande Boksteen

senior onderzoeker | AI in industrie

Jules Kruijtzer

visuele communicatie | ux designer

Finn Alberts BSc

onderzoeker