drs. Jan Beumers

Jan heeft wiskunde gestudeerd aan de universiteit van Utrecht met als afstudeerrichting Grondslagen van de Wiskunde. Hij is vanaf 1980 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en haar voorgangers, binnen de afdelingen Elektrotechniek, Bouwkunde en sinds het midden van de jaren negentig bij ICT.

Binnen de huidige faculteit ICT verzorgt hij, naast organisatorische en coördinerende taken, onderwijs op het terrein van wiskunde en statistiek, programmeerconcepten, algoritmiek, kunstmatige intelligentie en data science.

Als onderzoeker binnen het lectoraat houdt hij zich bezig met de wiskundige en algoritmische kant van de onderzoeksopdrachten binnen het lectoraat en de daaraan gekoppelde modelvorming.

Zijn actuele werkzaamheden hebben betrekking op nieuwe wiskundige modellen, datamining, artificial intelligence, cryptografie en blockchain.

Roger Bemelmans