drs. ing. Marc Bertrand

Marc heeft Informatica (differentiatie bestuurlijke informatiesystemen) gestudeerd aan Zuyd Hogeschool en deze studie in 1995 afgerond met het opstellen van een handboek projectmanagement en systeemontwikkeling voor de Open Universiteit. Hij is na zijn studie in dienst getreden bij het Expertisecentrum ICT binnen de Open Universiteit en heeft daar vele jaren in verschillende ICT- en coördinerende functies gewerkt. Sinds 2012 is hij als docent en later tevens onderzoeker werkzaam binnen de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool. Hij is op dit moment bezig met de afronding van zijn master studie Business Process Management & IT aan de Open Universiteit.

Als onderzoeker binnen het lectoraat heeft procesanalyse (in de context van business intelligence en systeemontwikkeling) zijn bijzondere aandacht. Gezien zijn belangstelling voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder, verkent hij op dit moment de mogelijkheden om als lectoraat op het gebied van data intelligence te gaan samenwerken met een betaald voetbal organisatie.

Roger Bemelmans