Afbeeldingsdetectie

Elk jaar organiseert Limburgs Mooiste fiets- en rentochten. Op verschillende locaties van het parcours worden foto’s van de deelnemers gemaakt. Om deelnemers aan te moedigen om hun foto’s te delen wil Limburgs Mooiste het voor deze deelnemers makkelijker maken om foto’s te vinden waar zij op staan.

Het doel van dit project was om automatisch te bepalen welke deelnemers op de foto staan.

Conclusie van de studenten: Het is mogelijk middels een Neuraal Netwerk personen te detecteren. Het identificeren van deze personen is niet gerealiseerd, maar theoretisch mogelijk. Voor de implementatie zou het nodig zijn om binnen korte tijd voor een tocht voorbeeldfoto’s te maken en een Neuraal Netwerk te trainen. De haalbaarheid hiervan schatten de studenten laag in. Detectie van personen in foto’s kan echter waardevol zijn voor andere oplossingen.