Blockchain4Prosumers

Het lectoraat Data Intelligence werkt mee aan het Interreg-project blockchain4prosumers. Dit project richt zich op huishoudens en bedrijven die behalve energie consumeren, ook produceren: de prosumers. Tijdens het project worden de mogelijkheden onderzocht om met behulp van blockchaintechnologie vraag en aanbod van energie rechtstreeks op elkaar af te stemmen.

Schematisch blockchain netwerk

Over het project

Peer-2-peer trade is een energiemarkt waar energieproducent (bijvoorbeeld huiseigenaren met zonnepanelen op het dak) en consument elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten en meteen kunnen handelen. Zonder tussenpersoon in de vorm van energieleverancier. De blockchain maakt de geautomatiseerde en gedecentraliseerde afhandeling van relatief kleine transacties – bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto – mogelijk via smart contracts. Die kleine transacties komen wel in grote hoeveelheden voor. Het gaat dan al om enkele honderdduizenden transacties alleen al in de Euregio Maas-Rijn.

Doelstelling en benadering

Het Interreg Euregio Maas-Rijn Blockchain4Prosumers-project heeft tot doel een raamwerk, nieuwe businessmodellen en demonstrators te ontwikkelen om het potentieel van de energiemarkt te ontwikkelen die prosumers creëren met behulp van blockchaintechnologie.

Financiering

Het Euregio Maas-Rijn (EMR) Interreg-programma maakt deel uit van het Europees Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Provincie Limburg (NL) en het Nederlandse ministerie van Economische zaken ondersteunen eveneens dit project via hun co-financiering. Zie beneden een overzicht van alle co-financiers.

Resultaten

Pindakaas en programmeren: unieke les in precisie

Pindakaas en programmeren: unieke les in precisie

Hackathonweek BC4P bij Zuyd van start

Hackathonweek BC4P bij Zuyd van start

Project Blockchain4Prosumers van start

Project Blockchain4Prosumers van start

Co-financiers