Covid-19 en data science

Tijdens de minor Data Science gingen zeven studentgroepen voor het lectoraat Data Intelligence aan de slag met het onderwerp Covid-19. Zij bestudeerden data van het begin van de pandemie in maart 2020 tot 1 november.

Centrale vraag was of op basis van data te zien was waarom bepaalde beslissingen zijn genomen en hoe effectief die zijn (denk bijvoorbeeld aan het dragen van een mondkapje, het verschil in aanpak tussen verschillende landen). Elke groep keek naar een ander deelgebied.

De studenten zijn er vooral achter gekomen dat weliswaar veel data beschikbaar is in een casus als Covid-19 en dat daar ook heel veel uit te destilleren valt. Tegelijkertijd ontbreekt misschien nog wel meer informatie waardoor het lastig is om goede conclusies te trekken en de juiste beslissingen te nemen.

Posterpresentaties studenten