De technologische ontwikkelingen gedreven door de vierde industriële revolutie gaan snel. Om de jonge generatie voor te bereiden op deze ontwikkelingen is een vroegtijdige kennismaking hiermee noodzakelijk.

De technologische ontwikkelingen gedreven door de vierde industriële revolutie gaan snel. Om de jonge generatie voor te bereiden op deze ontwikkelingen is een vroegtijdige kennismaking hiermee noodzakelijk. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de ontwikkeling niet in het basis- en voortgezet onderwijs bij kunnen worden gehouden.

De knowledge gap van jongeren over technologische ontwikkelingen in de 4e Industriële Revolutie moet gedicht worden. Het doel van dit project is om een beeld te schetsen van deze knowledge gap.

Gedurende het onderzoek is in kaart gebracht dat het om 51 technologieën gaat, welke verzameld zijn onder 17 verschillende profeten in de technologische wereld. Van deze technologieën wordt verwacht dat zij de maatschappij in de toekomst gaan veranderen.

Deze studentenopdracht is uitgevoerd in het kader van het onderzoek Smart Cities van Dominque Nijssen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden en implicaties van de vierde industriële revolutie (4IR). Het doel hiervan is om de maatschappelijke stakeholders beter in staat te stellen de kansen van deze revolutie te benutten.