Het slimme bed

Het slimme bed is een project waarin wordt gekeken hoe IoT-oplossingen kunnen bijdragen om zorgmedewerkers te ondersteunen. Dit project richt zich concreet op het meten van beweging van patiënten in bed. Als patiënten lange tijd in bed liggen, kunnen doorligplekken ontstaan. Het is daarom belangrijk dat patiënten regelmatig een andere houding in bed aannemen. Die controle voert een verpleegkundige nu altijd uit. Die moet daarvoor het andere werk onderbreken. Studenten onderzoeken of dit op een slimmere manier te regelen is.

Studentgroep 1: Timo van Nunen, Florijn Romijn, Kevin Voncken, Bjorn Winen