LA4LD: ontwikkelen dashboard docent en student

Tijdens dit project ontwerpen studenten een omgeving waarin het gedrag van studenten en docenten rondom leeractiviteiten wordt gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd. Tijdens eerdere LA4LD onderzoeken is een methode ontwikkeld waarbij docenten learning analytics supported leeractiviteiten kunnen ontwerpen. Deze activiteiten leveren input die vertaald kan worden naar studenten- en docentendashboards.

Deze dashboards bieden de mogelijkheid om het gedrag van de student tijdens het leren te monitoren. Zo kan de les in realtime door de docent worden aangepast. De vraag die hieruit naar voren komt luidt: ‘Hoe moeten learningdashboards voor docenten en studenten vormgegeven worden zodat het leerproces en het onderwijsontwerp efficiënter, effectiever of in elk geval met meer plezier gemaakt kan worden?’

Bekijk video

In de video leggen de studenten uit hoe ze te werk zijn gegaan.

Bekijk posterpresentatie

De studenten die aan deze casus hebben gewerkt zijn:

  • Roald Janssen
  • Jup Wijnen
  • Saïd Maatoug
  • Rick Coninx