Nabestaandenpensioen APG

Voor APG gingen studentgroepen in de minor Data Science aan de slag om te kijken hoe het proces van het Nabestaandenpensioen kon worden geoptimaliseerd. De huidige voorspellingen zijn gebaseerd op de gemiddelde doorlooptijd en dat blijkt niet optimaal te zijn.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de beschikbare procesdata rondom het nabestaandenpensioen in kaart te brengen en eventueel aan te vullen met externe databronnen. Zo kan APG trends en voorspellingen beter in kaart brengen.

Resultaat

In de visualisaties is te zien dat de datasets verwachte resultaten tonen. Zo ligt de gemiddelde overlijdensleeftijd op 75 jaar en piekt het aantal sterftegevallen in april. Dit is verklaarbaar door Covid 19. Verder leveren de voorspellingen relevante inzichten. Het is namelijk te voorspellen wanneer de processen ‘Toekennen NP’ en ‘Verzoek informatie eigen situatie’ kunnen worden gestart.

Meer info?

Posterpresentatie

Extended abstract