Ontwikkelen SLB-dashboard

Bij het begeleiden van Bachelor en AD studenten van de opleiding ICT is er geen eenduidig inzicht is in de voortgang van studenten. Door gebrek aan informatie kan het voor een studieloopbaan-begeleider (SLB’er) vaak lastig zijn om de juiste punten aan te halen tijdens gesprekken met studenten. Dit kan als uiteindelijk gevolg hebben dat studenten het eerste jaar niet halen en het slagingspercentage van Zuyd faculteit ICT daalt. 

Met dit project wordt onderzocht of en hoe een ‘SLB dashboard’ een ondersteunende functie kan bieden tijdens een studieloopbaan-gesprek tussen student en docent, zodat de student bewust wordt van zijn studievoortgang. Het uiteindelijke doel is het verlagen van de eerstejaars uitvallers.

Resultaat: Er is een prototype van een SLB dashboard ontwikkeld. Er is echter nog een vervolg onderzoek nodig op dit product volledig te kunnen toetsen bij eerstejaarsstudenten. Daarna kan bekeken worden een dergelijk dashboard een positieve werking heeft.

Deze studentenopdracht is uitgevoerd in het kader van het onderzoek Learning Analytics 4 Learning Design (LA4LD) van Marcel Schmidt. Hierbij wordt via ontwerpgericht onderzoek (Hevner) een omgeving ontworpen, waarin er gedurende een cursus (Run Time) gedrag van studenten en docenten met betrekking tot de leeractiviteit wordt gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd.

Download de posterpresentatie van het project