Open wearables

Er zijn veel wearables ontwikkeld die  een bijdragen leveren aan de gezondheid, vitaliteit en zelfstandigheid van mensen. In de praktijk is het echter niet vanzelfsprekend dat de metingen op een veilige en betrouwbare manier plaatsvinden en de uitkomsten bruikbaar zijn voor burgers en zorgprofessionals. Vanuit verschillende partners van LIME is de vraag welke wearables er zijn, wat ze meten en hoe betrouwbaar ze meten. Wanneer is welk device geschikt? Daarnaast wil LIME graag dat de data van de diverse wearables weer toegankelijk wordt gemaakt voor het onderzoek.

Studenten: Sander Paulssen, Sander van Wesel, Stijn Smitz en Rob de Jonge