QRM 4.0: Quick Response Manufacturing

Bedrijven kunnen groeien door het verkorten van de doorlooptijd, omdat producten sneller op de markt komen en de rentabiliteit stijgt door lagere (fabricage)kosten. Dit verbetert weer de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en best practices.

Over het project

Het project QRM4.0 heeft drie primaire doelstellingen voor de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn.

Informeren en inspireren: kennis over QRM (vorming zelfsturende teams, betrekken operators bij de productie-innovatieprocessen) en innovatieve digitale technologieën (verbinden productiemachines, extraheren en visualiseren productiegegevens in een dashboard) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de kmo’s overgedragen via praktische technologische files en inspirerende testimonials, bedrijfsbezoeken bij toonaangevende bedrijven, praktische demonstraties en workshops.

Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een betoelaagde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap.

Uitwisseling van best practises: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Financiering

Het Euregio Maas-Rijn (EMR) Interreg-programma maakt deel uit van het Europees Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale budget van het project bedraagt 3,64 miljoen EUR, waarvan 1,68 miljoen EUR van het EFRO komt. Ook de Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project via zijn co-financiering van Sirris en POM Limburg (268.000 EUR). De Provincie Limburg (NL) en het Nederlandse ministerie van Economische zaken ondersteunen eveneens dit project via hun cofinanciering.

Partners

QRM4.0 is een project binnen het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. QRM4.0 wordt verder ondersteund door de geassocieerde partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN, Pôle Mecatech.

Resultaten

Video: automatisch schroeven tellen

Video: automatisch schroeven tellen

Video: Uitleg over QRM 4.0 door Ron Becker

Video: Uitleg over QRM 4.0 door Ron Becker

Technology sheets voor QRM4.0

Technology sheets voor QRM4.0

Aftrap Interreg QRM4.0 project

Aftrap Interreg QRM4.0 project

Partners