QRM4.0: automatisch schroeven tellen

Bij QRM draait alles om het verkorten van de doorlooptijd. Bedrijven kunnen groeien als producten sneller op de markt komen. Daarnaast stijgt de rentabiliteit door lagere (fabricage)kosten. In de MKB-maakindustrie kunnen organisaties nog veel winnen op het gebied van QRM.

Doelstelling

De focus van dit studentproject ligt op het ontwikkelen van een demonstrator die aantoont dat door het toepassen van Artificial Intelligence een proces in de maakindustire kan worden versneld.  In dit geval gaat het om het automatisch tellen van schroeven.

Resultaten

De demonstrator toont aan dat relatief eenvoudige processen in de maakindustrie verbeterd kunnen worden met AI. Het waarnemen van producten versnelt aanzienlijk. Via shape- en object detection worden producten geteld.

Video demonstrator

Posterpresentatie

Extended abstract