Research & Development

Binnen het lectoraat werken docent-onderzoekers samen met studenten en partners (bedrijven, organisaties, overheid) aan vraagstukken op het gebied van Data Intelligence in het algemeen en toegepaste artificial intelligence in het bijzonder. Gedegen onderzoek vraagt om een zorgvuldige, systematische en transparante werkwijze, zodat de resultaten verifieerbaar en reproduceerbaar zijn. Het lectoraat werkt daarom volgens de onderzoeksmethode van Hevner: design science research en focust op drie onderzoekslijnen waarover hieronder meer informatie volgt:

AI in de zorg

De rol van kunstmatige intelligentie in de zorg neemt steeds verder toe. Dat is ook hard nodig want de zorgvraag in Nederland groeit de komende jaren alleen maar door (door vergrijzing), terwijl er steeds minder handen zijn die aan het bed kunnen helpen. De onderzoekslijn AI in de zorg van het lectoraat Data Intelligence focust op mensgerichte en AI-gedreven zorginnovaties.

Smart Route Maker

Smart Route Maker

Active4life

Active4life

Interactive Digital Body Position Scanner (iDBPS)

Interactive Digital Body Position Scanner (iDBPS)

iCaptur

iCaptur

AI in de industrie

De rol van kunstmatige intelligentie in de industrie komt vooral naar voren rondom het opzetten van een duurzame productieketen ofwel circular supply chain. Daarnaast wordt AI ingezet voor proces- en productoptimalisatie. Denk daarbij aan het opzetten van een digitale replica van een productielijn waardoor je beslissingen kunt nemen over de echte productielijn (digital twin), het voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft (predictive maintenance) en kijken of producten aan kwaliteitskenmerken voldoen (anomaly detection).

Optimization

Optimization

Circular supply chain

Circular supply chain

Blockchain4Prosumers

Blockchain4Prosumers

QRM 4.0: Quick Response Manufacturing

QRM 4.0: Quick Response Manufacturing

Verantwoorde AI

Kunstmatige intelligentie (ai) is al een belangrijk onderdeel in ons leven. Dat belang neemt alleen maar verder toe. Deskundigen zijn het erover eens dat ai een grote rol gaat spelen op de manier wij onze banen, scholen, gezondheid, rechtspraak, politiek andere hebben ingericht. Dat vergroot het belang om stil te staan bij het gebruik van ai. Kunnen we onze welvaart ermee laten groeien? Kunnen we garanderen dat intelligente systemen doen wat wij willen zonder te crashen of gehackt te worden? Gaan machines onze plaats innemen en is dat erg? Het is volgens velen de belangrijkste discussie van onze tijd.

AI-Ops

AI-Ops

ExplAIner video’s

ExplAIner video’s

Digiwise

Digiwise

AI Kompas

AI Kompas

Digital Forensics

Digital Forensics

LA4LD: Learning Analytics for Learning Design

LA4LD: Learning Analytics for Learning Design

Drone LoRa Lokalisatie

Drone LoRa Lokalisatie

Afgeronde projecten

Een aantal projecten waar het lectoraat aan heeft deelgenomen (of zelf heeft uitgevoerd) zijn inmiddels afgerond. De resultaten blijven uiteraard wel bewaard. Hieronder een overzicht van de afgeronde onderzoeksprojecten.

Publicaties

R. Barbalho, S. Rodrigues, M. Tenorio, and J. Menezes (2024). Ambush strategy enhances organisms’ performance in rock–paper–scissors games. BioSystems 240, 105229.

E. Van den Aker and E. Rahimi (2024). Design principles for generating and presenting automated
formative feedback on code quality using software metrics. 

J. Menezes and E. Rangel (2024). Reproduction-mobility trade-off in rock-paper-scissors models in changing environmental conditions. Physica Scripta 99, 045235.

J. Menezes (2024). Mobility restrictions in response to local epidemic outbreaks in rock-paper-scissors models. Journal of Physics: Complexity 5, 015018

K. Miyama, S. Inoue, S. Shirasaka (2023). The role of human-centred design in promoting understanding of local contexts: a study of Japanese students addressing social issues in Bangladesh. International Association of Societies of Design Research Congress 2023

J. Bouma, H. Jonker, V. Van der Meer, E. Van den Aker (2023). Reconstructing Timelines: From NTFS Timestamps to File Histories. ARES ’23: Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security, pp. 1-9

M. Schmitz, M. Scheffel, R. Bemelmans, H. Drachsler (2023). Evaluating the impact of FoLA² on learning analytics: knowledge creation and acceptance during the codesign of learning activities. Interaction Design and Architecture(s) Journal – IxD&A, N.55, 2022-23, pp. 9 – 33

J. Schneider, K.A.M. Sanusi, B. Limbu, M.Schmitz, D. Schiffner (2023). Novices make more noise! The D&K effect 2.0?

S.C.M.W. Tummers, A. Hommersom, L. Lechner, R. Bemelmans, C.A.W. Bolman (2022). Determinants of physical activity behaviour change in (online) interventions, and gender-specific differences: a Bayesian network model. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity volume 19, Article number: 155

M. Schmitz, M. Scheffel, R. Bemelmans, H. Drachsler (2022). A Method for Co-creating Learning Analytics–Supported Learning Design. Journal of Learning Analytics 9 (2), 265-281

D. Nijssen, R. Bemelmans, H. Lente (2022). Unravelling the fourth industrial revolution: a comparative study of a label. International Journal of Technology, Policy and Management 22 (4), 288-305.

M. Scheffel, M. Schmitz, J. van Hooijdonk, E. van Limbeek, C. Kockelkoren, D. Joppe, H. Drachsler (2021). The Design Cycle for Education (DC4E). DELFI 2021.

S. Praharaj, M. Scheffel, M. Schmitz, M. Specht, H. Drachsler (2021). Towards Automatic Collaboration Analytics for Group Speech Data Using Learning Analytics. Sensors, 21(9), 3156. MDPI AG.

V. Van der Meer, J. Van den Bos (2021). JPEG File Fragmentation Point Detection using Huffman Code and Quantization Array Validation. The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security, 1-7.

S.C.M.W. Tummers, A. Hommersom, L. Lechner, C. Bolman, R. Bemelmans. Gaining Insight into Determinants of Physical Activity using Bayesian Network Learning. BNAICBENELEARN2020 (2020).

C. Extra, J. Bemelen, L. Rieser (2020). A study on the maturity and barriers of digital literacy in Dutch primary education in Limburg. ESHA magazine, december 2020: 57-64.

V. Van der Meer, H. Jonker, J. Van den Bos (2020). A Contemporary Investigation of NTFS File Fragmentation. Forensic Science International: Digital Investigation. Volume 38, Supplement, October 2021, 301125

I. Jivet, M. Scheffel, M. Schmitz, S. Robbers, M. Specht, H. Drachsler (2020). From students with love: An empirical study on learner goals, self-regulated learning and sense-making of learning analytics in higher education. The Internet and Higher Education 47 (2020): 100758

N. van Halem, C. Van Klaveren, H. Drachsler, M. Schmitz, I. Cornelisz (2020). Tracking patterns in self-regulated learning using students’ self-reports and online trace data. Frontline Learning Research 8 (2020): 140-163

V. Van der Meer, H. Jonker, G. Dols, H. van Beek, J. Van den Bos, M. van Eekelen (2019). File Fragmentation in the Wild: a Privacy-Friendly Approach. Proc.\ 11th IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS’19) (2019): 1-6

M. Scheffel, E. Van Limbeek, D. Joppe, J. Van Hooijdonk, C. Kockelkoren, M. Schmitz, P. Ebus, P. Sloep, H. Drachsler (2019). The means to a blend: A practical model for the redesign of face-to-face education to blended learning. European Conference on Technology Enhanced Learning (2019): 701-704

R. Daniels, M. Heerink, E. Hagedoren-Meuwissen, M. Heinemann, R. Van den Heuvel, C. Huijnen, S. Van Oenen, M. De Jong, P. Van der Post, R. Bemelmans (2018). Sociale robots in de zorg: van experiment tot zorgpraktijk.Windesheim/Flevoland; Zuyd Hogeschool, 2018

M. Schmitz, M. Scheffel, E. Van Limbeek, R. Bemelmans, H. Drachsler (2018). Make It Personal! – Gathering Input from Stakeholders for a Learning Analytics-Supported Learning Design Tool. European Conference on Technology Enhanced Learning (2018): 297-310

M. Schmitz, M. Scheffel, E. Van Limbeek, N. Van Halem, I. Cornelisz, C. Van Klaveren, R. Bemelmans, H. Drachsler (2018). Investigating the Relationships Between Online Activity, Learning Strategies and Grades to Create Learning Analytics-Supported Learning Designs. European Conference on Technology Enhanced Learning (2018): 311-325

M. Schmitz, E. Van Limbeek, W. Greller, P. Sloep, H. Drachsler (2017). Opportunities and challenges in using learning analytics in learning design. European Conference on Technology Enhanced Learning (2017): 209-223

R. Bemelmans, G.J. Gelderblom, P. Jonker, L. De Witte (2016). How to use robot interventions in intramural psychogeriatric care; a feasibility study. Applied Nursing Research 30 (2016): 154-157

R. Bemelmans, G.J. Gelderblom, P. Jonker, L. De Witte (2015). Effectiveness of robot Paro in intramural psychogeriatric care: a multicenter quasi-experimental study. Journal of the American Medical Directors Association 16 (2015): 946-950

M. Valentí-Soler, R. Bemelmans, M. Heerink, M. Loerts (2014). Knuffelen met nieuwe vrienden: een handreiking voor zorgprofessionals bij de inzet van robotdieren in de zorg voor mensen met dementie. Windesheim, 2014.

M. Valentí-Soler, R. Bemelmans (2014). This compilation of guidelines has been developed within the parameters of the SIA RAAK project New friends, old emotions (2014).

R. Bemelmans, G.J. Gelderblom, N. Spierts, P. Jonker, L. De Witte (2013). Development of robot interventions for intramural psychogeriatric care. GeroPsych (2013)

R. Bemelmans, G.J. Gelderblom, P. Jonker, L. De Witte (2012). Socially assistive robots in elderly care: A systematic review into effects and effectiveness. Journal of the American Medical Directors Association 13 (2012): 114-120

G.J. Gelderblom, R. Bemelmans, N. Spierts, P. Jonker, L. De Witte (2010). Development of PARO interventions for dementia patients in Dutch psycho-geriatric care. International Conference on Social Robotics (2010): 253-258

R. Bemelmans, G.J. Gelderblom, P. Jonker, L. De Witte (2010). The potential of socially assistive robotics in care for elderly, a systematic review. International Conference on Human-Robot Personal Relationship (2010): 83-89

In de media

Wat als Robots en AI slimmer worden dan de mens. Bemelmans R. Alumni Zuyd Carrièremagazine 2019.

Een robot kan goed werk doen in de ouderenzorg. Bemelmans, R. Zorginstituut Magazine, Zorginstituut Nederland, juli 2018. Zorginstituut Magazine juli 2018

Zuyd stort zich op Blockchain. Bemelmans, R., van Erp, P., Hannemann, K. De Limburger, 10 augustus 2018. www.limburger.nl