Minor Design Research

Bij de minor Design Research richt je je niet alleen op het beschrijven en verklaren van praktijkproblemen. Je gaat vervolgens ook aan de slag met het ontwikkelen en testen van oplossingen voor die praktijkproblemen. Denk aan mogelijke benaderingen voor het bestrijden van een ziekte of het terugdringen van de doorlooptijd in de maakindustrie. Deze vorm van wetenschappelijk onderzoek levert generieke kennis voor het ontwerpen van specifieke oplossingen in de praktijk. Door en voor de professionals die met die problemen te maken hebben.

Meer over Design Research

Je leert in deze minor om een ontwerpgericht onderzoek op te zetten (plan2act) en uit te voeren (act2plan), gebruikmakend van relevante beschrijvende en inferentiële statistische methoden en technieken. Meer informatie.

Tip van de dag