Stagiairs en afstudeerders

2019-2020

Shannen Dolls, Onderzoek doen naar, ontwerpen van en ontwikkelen van een algoritmeselectiehulpmiddel/AI compass

Max Grispen, Data analyse en visualisatie m.b.t. learning- , design en analytics

Sander Gelderman, Automatisch prepareren van een dataset voor analyse en visualisatie

Joël Gorges, Webportal Learning Analytics bordspel

Kelvin Kerst, Realisatie van het Fictie 2.0 systeem

Silas Vaessens, Object tracking met LoRa

2020-2021

Tijmen Bekkering, Hevnertool maken

Remco Hanegraaf, Filecarving op SSD’s

Mathieu van Maurik, Het maken van een demonstrator voor het introduceren van industrie 4.0 binnen MKB’s

Jordi Wijsen, Ondersteunen bij het maken van voorspellingssoftware

Jens Neelis, Het ontwikkelen van dashboards/learning tools voor eerstejaars studenten

Stijn Schmitz, Het inzetten van een Learning Analytics Dashboard bij het studieloopbaanbegeleidingsproces

Raban van den Brand, Authenticatiesysteem voor de digitale versie van Fola²

Thimo Feller, Modelgenerator

Youp Hendriks-Vettehen, Een webapplicatie ontwikkelen die d.m.v. time series analysis voorspellingen maakt

Rob Mengelers, Multi-player ontwikkeling van Fola2

Thijs Vleugels, Slimme beslisbomen om machinelearning modellen te kiezen

Rafke Vaessen, Data analyse door het gebruik van ENA tool en dit uitwerken d.m.v. een dashboard

Willem de Graaf, In een onderzoeksteam een Epistemic Network Analysis implementeren en uitvoeren

Bryan Kroon, Onderzoek en realisatie automatisering machine learning (modelgenerator)

Ruben Vanmarsenille, Webapplicatie maken met integratie van bestaande database

Mike van Doesburg, Automatiseren DevOps iDBPS project

2021-2022

Mervin Hanssen, Onderzoek naar (un)supervised machine learning

Max Kleinman, Onderzoek SSD’s en de manier waarop data verwijderd wordt

Noud Wijngaards, Ontwikkelen van een tool waarin onderzoekers acceptatieanalyses kunnen uitvoeren

Finn Alberts, Realiseren eye-tracking voor digitale tafel i.c.m. Fola2 spel

Aaron Dang, Onderzoek naar compatibiliteit van aangeschafte sensoren

Laurent Dassen, Het onderzoeken van .jpeg bestanden

Nino Deserno, Het ontwikkelen van een methode om projecten eenvoudig over te zetten tussen computers

Dajmen Graus, Het ontwikklen van een omgeving waarin het gedrag van docenten en studenten wordt gemeten

Jeroen Kornips, Augmented Reality Virtual Assistent

Kelly Damen, Ontwikkelen on-demand rekenkracht

Yordi van Horck, Mlops/DevOps

Randy van Breugel, Procesoptimalisatie met AI

Peter Derks, Drone LoRa lokalisatie

Brent Vliex, Drone LoRa lokalisatie

Tania Koning, Data scraping

Nathan Groenveld, Onderzoek geautomatiseerde oplossingen voor Learning Analytics via DevOps

Theo van Es, Omschakeling naar component based

Gavin Melis, Training assistent m.b.v. AI

Ahmad Almaleeh, Een systeem ontwikkelen dat docenten en studenten bij Zuyd met elkaar verbindt

2022-2023

Roald Janssen, Ontwikkelen en inrichten van een Learning Analytics for Learning Design tool (LA4LD)

Tim Crounse, Large scale data streaming for AI / ML applications

Bryan Kroon, Realtime pipeline om modellen geautomatiseerd te updaten na uitrol

Boy Pappers, Het opbouwen van een omgeving voor het mogelijk maken van peer 2 peer trading

Falco Gilessen, AR assistance onderzoek/prototype

Beau Janssen, Het ontwikkelen van een escaperoom applicatie voor studenten

Stefan Raemaekers, Onderzoek naar het gebruik van componenten in een infrastructuur om lokalisatie van objecten of mensen waar te maken

Max Smeets, Blockchain 4 prosumers

Justin Dang, Het maken van een serious (vr) game om mensen te leren recyclen